TALOTEKNIIKKAA JA AUTOMATISOINTIA SINUN JA KOTISI PARHAAKSI

Tietoa energiasta ja lämmityksestä


Siksikö, että saavutettaisiin haluttu ilman lämpötila? Näin ehkä ajateltiin vuosia sitten, kun energia oli halpaa. Nykyisin pitäisi kuitenkin osata lämmitysjärjestelmä mitoittaa niin, että saavutetaan tietty SUUNNATTU OPERATIIVINEN LÄMPÖTILA ja hyvä energiatalous.
OPERATIIVISELLA LÄMPÖTILALLA tarkoitetaan sitä lämpötilaa, jonka ihminen kokee tietyssä huonetilassa. Se muodostuu ilman lämpötilan ja kehoa kohti suuntautuvan säteilylämmön keskiarvosta. Säteilylämpö puolestaan heijastuu huonetilan eri pinnoista: katosta, seinistä, lattiasta, ikkunoista, ovista ja kalusteista. SUUNNATTU OPERATIIVINEN LÄMPÖTILA on siten halutulta taholta ohjattua lämpövaikutusta huonetilassa.
Lämmitysjärjestelmä on tapa säädellä kehon lämmönhukkaa niin, että miellyttävä lämmöntunne kuitenkin säilyy. Kehossa on miellyttävä lämmöntunne silloin kun sen luovuttaman lämmön ja sen ympäristöstä ottaman lämmön välillä vallitsee tasapaino. Istumatyössä ihmisen lämmönluovutus on noin 100W ja ruumiillisessa työssä enemmän.

 
 

VAIKUTTAA OPERATIIVISEEN LÄMPÖTILAAN

Kehon luovuttaman lämmön määrään vaikuttaa ilman lämpötila, ilman liikenopeus ja kehoon kohdistuva säteilylämpö. Alhainen ilman lämpötila, suuri ilman liikenopeus ja alhainen säteilylämpö lisäävät jokainen kehon lämmönhukkaa ja aiheuttavat víluntunnetta. Lämmöntunnetta puolestaan koetaan, kun ilman ja säteilyn lämpötila kohoavat sekä ilman liikenopeus pienenee.

Nykyään yhä suurempi osa käytetystä energiasta kuluu erilaisten kojeiden, valaistuksien ym. käyttämiseen. Näistä laitteista vapautuu usein myös paljon lämpöä. Nyt kun rakennusten lämmöneristyskyvyt ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotot ovat parantuneet, lämmitykseen kuluva energia on enään vain noin kolmannes käytetystä energiasta. Niinpä rakennus, joka huomio myös muista kuin lämmityslaitteista tulevan lämpöenergian nopeasti, automaattisesti ja ennakoiden, pysyy säädetyssä lämpötilassa erittäin tarkasti, taloudellisesti ja miellyttävästi.

Jotta rakennuksen lämpötilat pysyisivät näissä muuttuvissa olosuhteissa siellä missä niiden halutaan pysyvän, on älykäs lämmönsäätö oleellisen tärkeä, riippumatta käytetystä energiasta tai lämmönjakojärjestelmästä. Lämmitysten keskitetty säätöjärjestelmä pystyy huomioimaan automaattisesti ja jatkuvasti lämpötiloja koskevia asioita. Vielä jos lämmönjakojärjestelmä on ideaalinen nykypäivän vaatimuksiin eli sisältää hitaiden lämmityselementtien (massiiviseen esim. betonilattiaan rakennetut lämmitykset, varaava takka...) lisäksi jotain nopeasti säätyviä lämmitysmuotoja (esim. kattolämmitys) on lämpömiellyttävyys ja taloudellisuus taattua vuosiksi eteenpäin

 
 

JA SUURIEN TILOJEN LÄMMITYS:

PERINTEISET LÄMMINILMAJÄRJESTELMÄT

Perinteisesti suuria halli ym. tiloja lämmitetään lämpimän ilman avulla. Lämmin ilma kuitenkin kohoaa ylöspäin ja siksi on käytettävä suurta ilman liikenopeutta, jotta lämmintä ilmaa jäisi myös oleskelutilaan. Näin rakennuksessa olevista pinnoista ja kalusteista lähtevä säteilylämpö jää vähäiseksi. Siksi ilmaa helposti ylilämmitetään, jotta korvattaisiin se kehon lämmönhukka, joka johtuu alhaisesta säteilylämmöstä ja suuresta ilman liikenopeudesta.
 
 

SÄTEILYLÄMPÖJÄRJESTELMÄSTÄ APU

HL-säteilylämpöjärjestelmän avulla keskimääräinen säteilylämpötila on aina korkeampi kuin ilman lämpötila. Siksi myös kehon luovuttama lämpömäärä pienenee. Säteilylämpöjärjestelmässä voidaan raitis ilma johtaa rakennukseen alilämpöisenä ja pienellä nopeudella. Raskaampana tämä ilma painuu alas ja levittäytyy lattialle työntäen tieltään vanhan ilman. Pienemmän ilmannopeuden ansiosta kehosta poissuuntautuva virtausjärjestelmä lämmittää rakennukset ja ihmiset luonnon omien periaatteiden mukaisesti ja luonnon lakeja rikkomatta. OPERATIIVINEN LÄMPÖTILA eli paras mahdollinen lämpömukavuus saavutetaan näin mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.
 
 

ILMA PYSYY PUHTAAMPANA

Käytettäessä perinteisiä lämminilmajärjestelmiä puhalletaan rakennuksessa toisiinsa sekoittunutta vanhaa ja raitista ilmaa suurella liikenopeudella. Silloin myös pöly ja muut hiukkaset liikkuvat ilman mukana. HL-säteilylämpöjärjestelmä ei ole lainkaan riippuvainen kohteen ilmankierrosta, sillä se lämmittää seinät, lattiat, kalusteet ja ihmiset suoraan. Siksi raitis ilma voidaan johtaa rakennukseen pienellä nopeudella ja pöly pysyy paikoillaan.
 
 

TILAA ENEMMÄN

HL-säteilylämpöjärjestelmä jättää rakennuksen koko lattiapinta-alan hyötykäyttöön. Lattia- tai seinäpintaa ei tarvitse varata lämmityslaitteille, kuten muut lämmitysjärjestelmät vaativat.
 
 

ONGELMAT VÄHENEVÄT

Säteilylämpöjärjestelmä vähentää virtausilman, korkean lämpötilan ja lattiavedon aiheuttamia ongelmia, jolloin ilman kuivuus ja staattisen sähkön syntyminen pysyvät kurissa.
 
 

LÄMMÖNSÄÄTÖ & LÄMMÖNJAKO
Tärkein viihtyvyyden ja käyttökustannusten suhteen.

LÄMMÖNSÄÄTÖ HL-HEAT 100

Viihtyvyyden ja käyttömukavuuden tärkein osa talossa on hyvä lämmönsäätöjärjestelmä. Järjestelmän ohjelman hyvyys ratkaisee myös käyttökustannukset.
Lämmönjakojärjestelmä voi olla mikä tahansa; ikkunoista, lattiasta, katosta tai ilmakanavista. Yhdistelmälämmönjaolla päästään miellyttävimpään lopputulokseen.

 
 

HUONEANTURI

Huoneanturin optimipaikka on 300 mm ulkoseinästä, lämpimässä väliseinässä 1500 mm:n korkeudella.
 
 

LATTIA-ANTURI

Optimipaikka on 300 mm ulkoseinästä.

 
 

ULKOANTURI

Pitää asentaa irti ulkoseinästä, ilmarako min 50 mm.
 
 

SÄILIÖANTURI

ILMA-ANTURI

-kanavaan
 
 

IKKUNA-ANTURI

Ikkunalämmityksen parhaalle toiminnalle on edellytyksenä nopea säädön toimivuus.

HL-HEAT 100:n säätöjärjestelmän perusyksikössä, POP:ssa on;
-16 kpl lämmityslähtöjä
-6 kpl viikkokellokytkimiä

Lämmityslähtöjä voidaan hyödyntää myös tehonvuorotteluun.

HL-HEAT 100:n säätöohjelma ottaa huomioon sisä- ja ulkolämpötilan, massanlämpötilan sekä vuodenajan. Vuodenaika riippuvuus on viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä lattialämmityksessä. Optiona säätöjärjestelmässä on energianhinnan optimointi.

 
 

PERINTEISET TERMOSTAATTIRATKAISUT

Perinteiset termostaatit ovat paljon käytettyjä niiden edullisen hintahankinnan perusteella. Käyttökustannukset ovat noin 20 – 40% suuremmat säätöjärjestelmäämme verrattuna.

 
 

Tuotteet

 
Akva vakiovaraaja
Aurinkokeräimet
Eläinlämmittimet
Energiavaraaja
Ewarco hinnasto
Hallintalaitteet
  » Radioavain
  » Mobiililaitteet
  » Internet
High Light Smart System
  » Valitse HLSS, koska...
  » HLSS toimintavarmuutta
HL-Air EWA 80
HL-Heat täsmälämmitys
Häkävaroittimet
Ilmalämmitys
Ilmalämpöpumppu
  » ILP kondenssivesivauriot
Ilmastointimoduli
Infrasauna
Kaukovalvonta
Keskukset
  » HL-Safety
  » DSC 832
  » DSC 1565
  » DSC 585
  » Mökkikeskus
Langaton peruutustutka
Lämmitys
  » Ajotien lämmitys
  » Portaiden ja polun lämmitys
  » Katoksen/Terassin lämmitys
  » Lattialämmitys
  » Kattolämmitys
  » Ikkunalämmitys
  » Putkistolämmitys
  » Lämmityspistorasiat
  » Lämmönsäätöjärjestelmät
  » Erikoislämmittimet
  » Vesikiertoinen lämmitys
  » Ulkoalueiden lämmitys
  » Vesijohtojen sulana pito
Ovi- ja porttituotteet
  » Karmilukko
  » Sähköinen portinavaus
  » Autotallin ovi
  » Automaattinen oven avaus
Turvatuotteet
  » Palovaroittimet
  » Valvontakamerat
  » Magneettikoskettimet
  » Liikeilmaisimet
  » Sireenit ja vilkut
  » Jablotron hälytinsarja
  » Kosteusilmiaismet
  » Muut ilmaisimet
  » Innohomen tuotteet
  » Everon henkilöturvasovellukset
Valaistus
  » Ulkovalaistus
  » Sisävalaistus
  » HL Light control
Vesi- ja viemärituotteet

Ajankohtaista

 

Uusitut nettisivumme

Tervetuloa uusituille sivuillemme.

Päivitämme sivujamme, sekä myös verkkokauppa osiota. Hinnastot ja asennusohjeet saatte osiosta HINNASTO ta...
Copyright © 2024 HL-Heat Oy | Webbinen.net