TALOTEKNIIKKAA JA AUTOMATISOINTIA SINUN JA KOTISI PARHAAKSI
 

Keskuspaketti

sisältäen:
- Keskusyksikkö
- Kotelo
- Virtalähde
- Akku
- Robottipuhelin
- PC5508 näppäimistö

 
 

Turvajärjestelmä, joka toimii myös sisäpuhelimena, hakulaitteena, lastenvahtina ja puheyhteytenä hälytyskeskukseen.

 

Laajennettava

Power832 laajennus on helppoa. Rakenne mahdollistaa yksinkertaisen kaapeloinnin.
 
 

Ohjausraportit

Mahdollisuus tulostaa paperille kaikki tapahtumat ja ajat. 37 yksilöllistä käyttäjätunnusta, joiden valtuudet voidaan asettaa vapaasti.
 
 

Täsmällinen raportointi

Robottipuhelin raportoi täsmällisesti silmukka- ja käyttäjäkohtaiset tiedot.
 
 

Maailmanlaajuinen puhelinohjaus

Vain puhelinsoitto ja tiedät, onko järjestelmä viritetty tai onko tapahtunut hälytyksiä - mistä päin maailmaa hyvänsä.
 
 

Kaksi itsenäistä turvajärjestelmää

Power832 voidaan jakaa kahteen erilliseen turvajärjestelmään, joilla voi olla myös yhteisiä alueita.
 
 

Helppokäyttöinen

Suomenkielinen näppäimistö neuvoo käyttäjäänsä. Viisi vapaasti ohjelmoitavaa pikanäppäintä
 
 

OMINAISUUDET


Keskusyksikkö PC5015

- Silmukat
- Silmukkaryhmät
- Käyttäjätunnukset
- Muisti
- Vääriä hälytyksiä estävät ominaisuudet
- Virheettömän toiminnan testaus ja valvonta
- Kelloviritys
- Ovikellotoiminne
- Kotona -viritys
- Pikaviritys ja pikapoistuminen
- Robottipuhelin
- Audio-ominaisuudet
- Ohjausraportit
- Virtalähde
- Hälytysulostulo
- Ohjelmoitavat ulostulot
- Kaukokäyttö
- Akku- ja muuntajavaatimus

- Näppäimistöt
- Laajennuskortit

Silmukkalaajennuskortit: PC5108 ja PC5108D
PC5400 RS232 liitäntäkortti
PC5204 releulostulokortti
PC5208 jänniteulostulokortti
PC5908 8 kanavan äänikortti
PC5580 näppäinpuhelimen ääniohjainkortti
PC5901 puheyksikkö, liitettävissä kiinteästi näppäimistöön tai asennettavissa itsenäisesti (stand alone)

 
 

KESKUSYKSIKKÖ PC5015


8 Vapaasti ohjelmoitavaa silmukkaa

- 4 kytkentävaihtoehtoa: (NC, EOL, DEOL ja TEOL)
- Kukin silmukka ohjelmoitavissa 27:lla eri tavalla
- Lisäksi 7 silmukkakohtaista parametriä

 
 

2 Silmukkaryhmää

- Molemmat silmukkaryhmät toimivat itsenäisinä turvajärjestelminä
- Toiminnot ohjelmoitavissa silmukkaryhmäkohtaisesti
- Myös yhteisiä silmukoita
- Näppäimistöt voidaan määritellä silmukkaryhmälle tai yhteiseksi

 
 

32 Käyttäjätunnusta

- Valtuudet ohjelmoidaan tunnuslukukohtaisesti
- Tunnus joko 4- tai 6-numeroinen
- 1 pääkäyttäjätunnus
- 2 ryhmäkohtaista pääkäyttäjätunnusta
- 2 uhkatunnusta
- 32 käyttäjätunnusta

 
 

128 tapahtuman muisti

- Kaikki tapahtumat ja aika tallentuvat muistiin
- Silmukat ohjelmoitavissa toiseen tai molempiin ryhmiin

 
 

Vääriä hälytyksiä estävät ominaisuudet

- Kuuluva ja halutessa voimistuva poistumisviiveääni
- Varoitusääni liikkeestä poistumisviiveen aikana
- Silmukoittain määriteltävä hälytysten määrän rajoitus
- Silmukoittain määriteltävä hälytysten siirtoviive
- Erillinen raportointikoodi virittämisen jälkeiselle hälytykselle

 
 

Virheettömän toiminnan testaus ja valvonta

- Erillinen näppäinyhdistelmä käyttäjän/asentajan testaukselle, testauksesta oma raportointikoodi hälytyskeskukseen
- Automaattinen säännöllinen testisoitto
- Ongelmat nähdään eriteltyinä näppäimistöillä ja ne raportoidaan eritellysti hälytyskeskukseen:

-Akkuvika
-Sähkökatko
-Virtalähdevika
-Puhelinlinjavika
-Sireenipiirivika
-Palovika
-Väylävika
-Tapahtumamuisti lähes täysi
-Tietoliikennevika
-PC5204:ssä heikko akku
-PC5204:ssä sähkökatko
-Silmukan kansisuoja

 
 

Kelloviritys

- Silmukkaryhmäkohtainen päällekytkentä tiettynä aikana
- Voidaan liittää ulkoinen vuosikello
- Virittyy haluttaessa automaattisesti mikäli liikettä ei havaita ohjelmoituna aikana

 
 

Ovikellotoiminne

- Ohjelmoitavissa silmukoittain
- Näppäimistö antaa merkkiäänen ohjelmoidun silmukan aktivoituessa

 
 

Kotona -viritys

- Järjestelmä voidaan osavirittää jäätäessä valvottuun tilaan
- Viritystasoa ohjataan helppokäyttöisesti pikanäppäimillä
- Mahdollistaa esim. kuorisuojan ja/tai autotallin ympärivuorokautisen valvonnan

 
 

Pikaviritys ja pikapoistuminen

- Pikaviritys mahdollistaa järjestelmän virittämisen yhdellä näppäimellä
- Pikapoistuminen mahdollistaa poistumisen "kotona"-viritetystä järjestelmästä

 
 

Kehittynyt robottipuhelin

- Silmukka- ja käyttäjäkohtainen raportointi
- Soittaa kolmeen puhelinnumeroon
- Kaksi erillistä asiakasnumeroa
- Yhteensopiva kaikkien keskeisten vastaanottimien kanssa
- Lähettää myös ns. supernopeita formaatteja
- Soittaa myös hakulaitteeseen, matkapuhelimeen ja yksityisliittymään
- Sisältyy keskusyksikköön

 
 

Audio-ominaisuudet

- Luo kaksisuuntaisen ääniyhteyden PC5901:n ja hälytyskeskuksen välille
- Sisäpuhelin- ja keskusradiotoiminnot PC5901:ien välillä
- Lastenvahtitoiminne
- Musiikkisisäänmeno taustamusiikin soittoon
- Järjestelmää voidaan ohjata näppäinpuhelimella

 
 

Ohjausraportit

- Kytkettävissä tapahtumakirjoitin
- Sarjakirjoitin
- Tulostaa hälytykset, kytkennän ja diagnostiikan
- Vaatii PC5400 RS232-liitäntäkortin

 
 

Keskuksen virtalähde

- 500mA [ät] 12,5 VDC
- Akku ja sireenipiiri sulakesuojatut
- Virtalähde PTC-suojattu
- Väylä suojattu elektronisesti

 
 

Hälytysulostulo

- Sireeniulostulo 700 mA [ät] 12 VDC
 
 

Ohjelmoitavat ulostulot

- Emokortilla 2 ohjelmoitavaa ulostuloa
- Toiminta vapaasti ohjelmoitavissa 16:lla eri tavalla
- Ulostuloa voidaan ohjata pikanäppäimillä
- PGM1: 50 mA [ät] 12 VDC
- PGM2: 700 mA [ät] 12 VDC

 
 

Kaukokäyttö

- Keskus voidaan ohjelmoida modeemin välityksellä PC:llä
- PC:llä voidaan käyttää keskusta kuten näppäimistöltä
- PC:llä voidaan selata tapahtumamuistia

 
 

Akkuvaatimus

- Min 12 V, 4 Ah ladattava lyijyhyytelöakku
 
 

Muuntajavaatimus

- 16,5 VAC, min 40 VA
 
 

POWER832 NÄPPÄIMISTÖT


Neljä näppäimistövaihtoehtoa:

PC5508 8 silmukan LED-näppäimistö
PC5516 16 silmukan LED-näppäimistö
PC5532 32 silmukan LED-näppäimistö
PC5500 suomenkielinen nestekidenäppäimistö

 
 

Pikanäppäimet

- 5 pikatoimintonäppäintä
- Jokainen näppäin määriteltävissä 18:lla eri tavalla
- mm. savuilmaisimien kuittaus, ryhmän viritys...

 
 

Näppäimistöjen lukumäärä/järjestelmä

- max 8 näppäimistöä
- LCD ja LED-näppäimistöjä voidaan yhdistellä vapaasti

 
 

3 LED-merkkivaloa

(Valmis, Viritetty, Vika)
 
 

4 näppäimistöltä aktivoitavaa hälytystä

(Ryöstö, Palo, Ambulanssi, Uhkaus)
 
 

Taustavalaistut näppäimet

Pietsosummeri

Tekniset arvot

- Virrankulutus 50 mA
- Mitat 144 mm x 114 mm x 25 mm

 
 

POWER832 LAAJENNUSKORTIT


SILMUKKALAAJENNUSKORTIT

PC5108: 8 silmukan laajennuskortti
PC5108D: 16 silmukan laajennuskortti tuplaten yhden silmukan

- Kytketään 4-johtimisen väylän (max 330m) varrelle
- Silmukat voidaan määritellä kuuluvaksi vapaasti kumpaan tahansa tai molempiin silmukkaryhmiin
- Jokainen silmukka voidaan määritellä 25:llä eri tavalla

 
 

KIRJOITINLIITÄNTÄ


PC5400----RS232 liitäntäkortti
- Mahdollistaa tapahtumakirjoittimen liitännän
- Tukee kaikkia 300, 1200, 2400 tai 4800 BPS sarjakirjoittimia
- Kytketään 4-johtimisen väylän (max 330m) varrelle
- DB-25 -pikaliitin
- Virrankulutus 30mA
- max 1 kirjoitin / järjestelmä

 
 

ÄÄNIOHJAUSKORTTI


PC5580 Äänitaajuusohjauskortti
· Mahdollistaa minkä tahansa näppäinpuhelimen toimimisen täysimittaisena käyttölaitteena
· Voidaan ohjata koko järjestelmää tai jompaa kumpaa silmukkaryhmistä
· Englanninkielinen puhe
· 8 ohjausryhmää
· Asiakaskohtaisia komentoja
· Ohjelmoitavissa max 6 sanaa/toiminto
· 180 esiohjelmoitua sanaa
· 241 sanan kirjasto

 
 

ÄÄNIKORTTI


PC5908-----Äänikortti
- Mahdollistaa kaksisuuntaisen puheyhteyden eri PC5901-yksiköiden välille
- 8 kanavaa (voidaan liittää 8 PC5901-yksikköä
- PC5901-yksiköiden välisissä yhteyksissä seuraavat toiminnot:
~ Haku/vastaus
~ Ei saa häiritä
~ Linja kytkeytyy äänestä (lapsenvahti)
~ Taustamusiikki
~ Ovikello
~ Help-toiminto (vaatii PC5580:n ja näppäimistön)
-Hälytyskeskusyhteydessä seuraavat toiminnot:
~ Hälytyskeskus voi ohjata yhteyttä puhelimen näppäimillä
~ Valittavissa mm puhe/kuuntelu, yhteysajan jatko ja lopetus

PUHEYKSIKKÖ edelliseen
PC5901---Puheyksikkö
PC5901ext---Puheyksikkö ulkokäyttöön
· Mikrofoni, kaiutin ja 2 käyttönäppäimistö
· Yhteensopiva kaikkien näppäimistöjen kanssa, voidaan liittää näppäimistön sivuun tai itsenäiseksi (Stand alone)

 
 

RELEULOSTULOKORTTI


PC5204----Releulostulokortti
- Virtalähde ja 4 ohjelmoitavaa ulostuloa
- Jänniteulostulo max 1A [ät] 12,5 VDC lisälaitteille, sireeneille ja väylälle
- Ohjausulostulo max 1A [ät] 12 VDC ohjattaville laitteille
- Jokainen ulostulo voidaan ohjelmoida 18:lla eri tavalla
- 1 ulostulo linjavalvottu sireenipiiri
- Kytketään mihin tahansa 4-johtimisen väylän (max 330 m) varrelle
- Vaatii oman muuntajan (16,5 VAC, min 40 VA) ja akun
- Valvoo AC:tä ja akun toimintakuntoa
- Max 1 kortti / järjestelmä

 
 

JÄNNITEULOSTULOKORTTI


PC5208----Jänniteulostulokortti
- 8 ohjaustuloa 50mA [ät] 12,5 VDC ohjausreleille tai merkkivaloille
- Jokainen ulostulo voidaan ohjelmoida 18:lla eri tavalla
- Kytketään mihin tahansa 4-johtimisen väylän (max 330 m) varrelle
- Max 1 kortti / järjestelmä

 
 

Tuotteet

 
Akva vakiovaraaja
Aurinkokeräimet
Eläinlämmittimet
Energiavaraaja
Ewarco hinnasto
Hallintalaitteet
  » Radioavain
  » Mobiililaitteet
  » Internet
High Light Smart System
  » Valitse HLSS, koska...
  » HLSS toimintavarmuutta
HL-Air EWA 80
HL-Heat täsmälämmitys
Häkävaroittimet
Ilmalämmitys
Ilmalämpöpumppu
  » ILP kondenssivesivauriot
Ilmastointimoduli
Infrasauna
Kaukovalvonta
Keskukset
  » HL-Safety
  » DSC 832
  » DSC 1565
  » DSC 585
  » Mökkikeskus
Langaton peruutustutka
Lämmitys
  » Ajotien lämmitys
  » Portaiden ja polun lämmitys
  » Katoksen/Terassin lämmitys
  » Lattialämmitys
  » Kattolämmitys
  » Ikkunalämmitys
  » Putkistolämmitys
  » Lämmityspistorasiat
  » Lämmönsäätöjärjestelmät
  » Erikoislämmittimet
  » Vesikiertoinen lämmitys
  » Ulkoalueiden lämmitys
  » Vesijohtojen sulana pito
Ovi- ja porttituotteet
  » Karmilukko
  » Sähköinen portinavaus
  » Autotallin ovi
  » Automaattinen oven avaus
Turvatuotteet
  » Palovaroittimet
  » Valvontakamerat
  » Magneettikoskettimet
  » Liikeilmaisimet
  » Sireenit ja vilkut
  » Jablotron hälytinsarja
  » Kosteusilmiaismet
  » Muut ilmaisimet
  » Innohomen tuotteet
  » Everon henkilöturvasovellukset
Valaistus
  » Ulkovalaistus
  » Sisävalaistus
  » HL Light control
Vesi- ja viemärituotteet

Ajankohtaista

 

Uusitut nettisivumme

Tervetuloa uusituille sivuillemme.

Päivitämme sivujamme, sekä myös verkkokauppa osiota. Hinnastot ja asennusohjeet saatte osiosta HINNASTO ta...
Copyright © 2023 HL-Heat Oy | Webbinen.net